Στεγανοποίηση πράσινες στέγες

Η εφαρμογή στεγανοποιητικής στρώσης στα καταστρώματα γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα αποσκοπεί στην προστασία τους από μηχανισμούς υποβάθμισης.  Ο βασικότερος μηχανισμός υποβάθμισης είναι η διείσδυση ύδατος και υδροδιαλυτών ρύπων, όπως αποπαγετικά άλατα, βαρέα μέταλλα λόγω φθοράς των ελαστικών, επικίνδυνα τοξικά που παράγονται κατα την λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης, κλπ 

  1. Οπλισμένο σκυρόδεμα
  2. EXTRALAC PRIMER
  3. PALLADIEN PFGEO 45
  4. Ασφαλτοτάπητας

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

  • PALLADIEN PFALU 40