Ασφαλτόκολλα 85/25

Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 είναι ασφαλτόκολλα σε συμπαγή μορφή συσκευασμένη σε σάκους και εφαρμόζεται εν θερμώ. Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 χρησιμοποιείται αφού ρευστοποιηθεί σε ειδικά θερμαντικά δοχεία

Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών σε υπόστρωμα, για την πλήρωση μικρών ατελειών σε οδοποιίες και για άλλες βιομηχανικές χρήσεις.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη, υπολείμματα και σαθρά υλικά.
Η άσφαλτος 85/25 εφαρμόζεται σε υγρή μορφή αφού θερμανθεί σε ειδικά δοχεία ώστε να είναι λειτουργική. Πριν την εφαρμογή της πίσσας 85/25 καλό είναι να καλυφθεί η επιφάνεια με EXTRALAC PRIMER το οποίο πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες Υπάρχουν δύο τρόποι για την εφαρμογή ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών με χρήση πίσσας 85/25. - Η άσφαλτος 85/25 εφαρμόζεται εν θερμώ στο υπόστρωμα και αφήνεται να κρυώσει. Στη συνέχεια η ασφαλτική μεμβράνη πυρπολείται και εφαρμόζεται στην επιφάνεια. -Οι ασφαλτικές μεμβράνες εφαρμόζονται ασκώντας πίεση στην άσφαλτο 85/25 όσο είναι ακόμα υγρή.
Μπορεί να επιτευχθεί με βενζίνη, λάδι ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Η θέρμανση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού.
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό περιβάλλον μακριά από πηγές ανάφλεξης. Οι ιδιότητές του παραμένουν αμετάβλητες για τουλάχιστον ένα χρόνο σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.
Το προϊόν διατίθεται σε σακούλες των 30 κιλών.

Παρόμοια προϊόντα