Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου –  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας των Χρηστών – Πελατών, το οποίο είναι ύψιστης σημασίας για την Εταιρία. Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών των Χρηστών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.bituline.gr είναι απαραίτητη η δήλωση προσωπικών στοιχείων  από το Χρήστη, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό που ζητήθηκαν. Με την εντολή για εκτέλεση παραγγελίας, θεωρείται δεδομένο ότι ο Χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679] και ότι έχει ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο Χρήστης οπουδήποτε στις σελίδες και υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και επιβεβαιώνονται κατά την κτήση των κωδικών πρόσβασης του σε αυτό τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με την Εταιρεία και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και θεωρείται ότι έγινε από ελευθεριότητα και ελεύθερη παραχώρηση απ’ τον ίδιο το Χρήστη, χωρίς επιφύλαξή του ως προς τους ανωτέρω κανόνες.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

  • Για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής των παραγγελιών συλλέγουμε σχετικά με την εταιρεία του Πελάτη και, στα νομικά πρόσωπα, του νομίμου εκπροσώπου αυτών τα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό), fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Για σκοπούς ενημερωτικούς και συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες συλλέγουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο Πελάτης εκφράζει το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της Εταιρίας δι’ εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίου (newsletter) ή συμμετέχουν στις προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και που διεξάγει η Εταιρία.
  • Για χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bituline.gr συλλέγουμε πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε αυτό, πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση IP, δεδομένα Cookies και τοποθεσία.
  • Προστατεύουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Πελατών και δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
  • Η παραχώρηση χρήσης των προσωπικών δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί εκ μέρους του Χρήστη οποτεδήποτε , επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα μέσω του info@bituline.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση, την αλλαγή/μεταφορά ή τη διαγραφή αυτού.

 

Περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Εταιρία ζητά από τον Πελάτη / Χρήστη τη δήλωση προσωπικών δεδομένων:

  • Όταν ο Πελάτης προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω των εκπροσώπων του δικτύου πωλήσεων ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου των πωλήσεων της Εταιρίας.
  • Όταν ο Πελάτης κάνει αίτημα συνεργασίας και εγγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για να χρησιμοποιεί της υπηρεσίες αυτού.
  • Όταν ο Πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες marketing ή να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και έρευνες που διεξάγει η Εταιρία.

Έννομο συμφέρον επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρίας ως επιχείρηση  για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών προς τον Πελάτη/Χρήστη στα πλαίσια σύναψης και εκτέλεσης συμβάσης,  για σκοπούς marketing ή/ και προωθητικών ενεργειών βάσει της συγκατάθεσης του Πελάτη, καθώς και όταν κρίνεται απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων ή/και υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και περιορισμοί στη γνωστοποίηση.

Η Εταιρία λαμβάνει τα απαιτούμενα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση των προσωπικών δεδομένων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη / Χρήστη  είναι περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο στους εργαζόμενους που χρειάζεται να τα γνωρίζουν, προκειμένου η Εταιρία να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες και τα οφέλη της προς τον Πελάτη / Χρήστη. Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας που διαθέτουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός των περιπτώσεων που έχει δοθεί η συναίνεση του Πελάτη.

Η Εταιρία συνεργάζεται με τρίτους, οι οποίοι διανέμουν ή μεταφέρουν τα προϊόντα που εμπορεύεται. Σ’ αυτούς, στο βαθμό που τούτο είναι επιβεβλημένο για την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών, η Εταιρία παρέχει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, με εντολή να τα διαγράψουν από το αρχείο τους, μετά την ολοκλήρωση εκάστης παραγγελίας και την επιβεβαίωσή της και να μην τα γνωστοποιήσουν σε τρίτους, ούτε και να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για άλλο σκοπό.

 

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε  προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος τήρησης αρχείου για λόγους νομικούς και/ή φορολογικούς.

 

Cookies

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.bituline.gr γίνεται χρήση cookies για ευχερέστερη πρόσβαση σε πληροφορίες προσαρμοσμένες στο προφίλ του Χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. και  δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρήστη. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς,  Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Εταιρίας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Η χρήση cookies δεν είναι υποχρεωτική για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας, αλλά μόνο για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Μον ΑΕΒΕ

Για θέματα συμμόρφωσης GDPR, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας κ. Ιωάννη Ροζάκη, στην διεύθυνση 16ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΤΚ 32009 ή στο email: info@bituline.gr