Συνεργάτες

Δυναμική παρουσία σε πέντε ηπείρους

Η BITULINE INDUSTRIES διαθέτει διεθνή παρουσία σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, ΝΑ Ασίας και Αφρικής και αποτελεί μία σημαντική Ευρωπαϊκή παραγωγική και εξαγωγική βιομηχανία.