Ασφαλτικά βαρέως τύπου & υδατοδιαλυτά γαλακτώματα.

https://www.facebook.com/bituline/posts/pfbid02ukkccQMRjap5QbjXgzo87RykUgv8jtroHFgXhpdksLApeGvshtMu4cYUqaVzaXFWl Ισχυρά ασφαλτικά υδατοδιαλυτά γαλακτώματα με εξαιρετική πρόσφυση. Ασφαλτικά βαρέως τύπου, υδατοδιαλυτά γαλακτώματα με εξαιρετική πρόσφυση. #extracoat #extracoatrubber #waterproofing #vocfree???? fb.me https://www.facebook.com/bituline/posts/pfbid02ukkccQMRjap5QbjXgzo87RykUgv8jtroHFgXhpdksLApeGvshtMu4cYUqaVzaXFWl

Περιβάλλον

Η εταιρεία μας – μεταξύ άλλων στόχων – ειδικά όσον αφορά τις μελλοντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις , είναι να μειώσει κατά τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σε διάστημα πέντε (5) ετών strong>, οι μετρήσεις απόδοσής του στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Χρήση ενέργειας, νερού και τοξικών ουσιών 2. Εκλύσεις βασικών ρύπων στον αέρα και το νερό 3. Διάθεση επικίνδυνων […]

Extralac Primer

Αλλάζουμε συσκευασία – Διατηρούμε την ποιότητα! #waterproofing #innovation #buildingmaterials #construction #materialdeconstrução #bitulineindustries

Bituflex BP Hybrid

Αυτό πετύχαμε σχεδιάζοντας το Bituflex BP Hybrid!
Εκμεταλλευτήκαμε την πολυετή τεχνογνωσία, μελετήσαμε τις ανάγκες των επαγγελματιών και σχεδιάσαμε ένα μοναδικό υλικό: